Letošní jediná primice v brněnské diecézi proběhne v Měříně

V Měříně se bude v sobotu 1.7. konat primice Ladislava Bublána, duchovního správce Kolpingovy rodiny.

Letos proběhne v brněnské diecézi jen jedno novokněžské svěcení a primice, a to u nás v Měříně. Vysvěcen bude jáhen Ladfislav Bublán, duchovní správce Kolpingovy rodiny Měřín.

Všichni jste srdečně do Brna i do Měřína zváni!

Karel Pacal, KR Měřín