Odborná exkurze do vídeňských sociálních zařízení Kolpingu

Na dvoudenní odbornou exkurzi se do Vídně vydali zaměstnanci sociálních zařízení Kolpingova díla ČR.

Ve středu 15. listopadu se vydalo 8 zaměstnanců KD ČR do Vídně, kde místní Kolping provozuje množství podobně zaměřených sociálních zařízení, jako Kolping v ČR. Zaměstnanci Spektra ve Žďáře nad Sázavou (primární prevence, kontaktní centrum, adiktologická ambulance) měli možnost nejdříve navštívit Poradnu pro drogově závislou mládež, kde si vyměnili spoustu zajímavých zkušeností s vedoucí poradny. Druhým zařízením byl azylový dům pro matky (nebo otce) s dětmi s názvem MUKI. Ten sídlí ve velkém Kolpingově domě "Gemeinsam leben". Zde bydlící matky s dětmi se ve většině případů potýkají s bezdomovectvím, dluhy, nebo domácím násilím. Také zde byla debata se zaměstnankyněmi velmi zajímavá a ukázala na mnohé rozdíly v sociálním systému u nás a v Rakousku.

Druhý den jsme měli možnost nahlédnout také do Rodinné poradny sídlící ve stejném objektu. Vedoucí paní Böhm si s námi dlouho povídala o její práci a zajímala se také o podobné Kolpingovské aktivity  v ČR.

Celkově lze návštěvu u rakouských přátel hodnotit jako velmi povedenou. Spojují nás velmi podobné aktivity v sociální oblasti (což není tak obvyklé u jiných evropských zemí, kde Kolping působí) a nabízí se tedy mnoho možností pro vzájemné obohacení. S prezidentkou rakouského Kolpingu paní Christine Leopold jsme se s potěšením shodli na tom, že naše vzájemné kontakty jsou za celou dobu nejintenzivnější a budeme v nich i nadále pokračovat.

Fotografie z cesty najdete ZDE.