Hojná účast členů Kolpingova díla provázela letošní pouť a Shromáždění členů

V neděli 25.května 2014 se ve Věžnici u Polné konala poutní mše svatá, kterou sloužil P.Pavel Dokládal, prezident Fatimského apoštolátu ČR.

Velké množství poutníků místních, ale také z různých koutů naší země, slavilo společně poutní mši svatou a následně se členové Kolpingových rodin účastnili Shromáždění členů v obecním sále.

Při poutní mši svaté bylo k vidění množství vlajek Kolpingových rodin - letos to byl rekordní počet 12. Následného Shromáždění členů se zúčastnil duchovní správce Kolpingova díla ČR Mons. Dominik Duka a také předseda Stanislav Juránek. Shromáždění členů schválilo zprávu o činnosti, finanční zprávu za rok 2013 a také důležitou změnu stanov spolku, v důsledku platnosti nového občanského zákoníku.Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh této velké akce, především pak starostovi obce a předsedovi KR Věžnice panu Josefu Málkovi.

Fotografie z akce najdete ZDE.