Dominik kardinál Duka zvolen duchovním správcem KD ČR

Věžnice – malá obec na Vysočině (u Polné) se každoročně stává místem setkání členů a příznivců Kolpingova díla ČR. V sobotu 8. června se zde v kapli zasvěcené blahoslavenému Adolphu Kolpingovi konala poutní mše svatá sloužená Dominikem kardinálem Dukou. Po ní se členové Kolpingových rodin sešli a rokovali v rámci každoročního shromáždění členů spolku. Letos bylo hlavním úkolem, kromě schválení výroční zprávy za rok 2018, zvolení duchovního správce na další období. Jsme rádi, že dosavadní duchovní správce svolil, aby ve funkci pokračoval také v příštím období a Dominik kardinál Duka tak byl jednomyslně zvolen.

„Děkuji nejen za znovuzvolení, ale také za celé toto společenství Kolpingova díla.“ Ve své řeči mimo jiné vzpomněl na svého otce, který byl nejen vojákem, ale také vyučeným uměleckým zámečníkem a členem Jednoty katolických tovaryšů: „Vzpomínám si, že mně, jako malému klukovi dokázal velmi poutavě vyprávět o knězi Adolphu Kolpingovi,“zavzpomínal Dominik Duka na své dětství a první setkání s tímto velkým sociálním reformátorem 19 století, jehož dílo dnes působí po celém světě.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: