KOLPING: LEVEL 2.0

Název projektu: KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016
Realizace: 2.1.2017 – 31.12.2018

Realizací projektu KOLPING: LEVEL 2.0 dojde ke zvýšení kapacity a profesionality Kolpingova díla ČR s cílem efektivnější práce v oblasti sociálního začleňování. Předmětem projektu je realizace 4 klíčových aktivit:

1.       Strategické plánování: vypracování Strategického a Akčního plánu organizace, právního auditu.

2.       Lidské zdroje: vytvoření vnitroorganizačního komunikačního systému na bázi Microsoft 365 a  zavedení manažerské supervize.

3.       Marketing a PR: Na základě výstupů ze Strategického a Akčního plánu bude ve spolupráci s externím expertem vypracován Marketingový a Komunikační plán. Ten stanoví konkrétní formy, metody a nástroje realizace marketingové a PR kampaně. Po předběžných konzultacích s odborníky předpokládáme realizaci těchto aktivit:

– definice hlavního předmětu PR

– vytvoření systému řízení PR včetně konkrétních nástrojů

– tvorba nové vizuální identity organizace

– úprava webových stránek, zřízení e-shopu

– vytvoření martketingových strategií na základě Marketingového plánu: oslovení CS rodičů, klientů Kontaktního a poradenského centra (KPS) a Adiktologické ambulance (AA), propagace TK Sejřek v odborných a doporučujících zařízeních, rozvoj využití RZ Vyhlídka

– zaškolení pracovníků v oblasti marketingu a PR

4.       Fundraising: zavedení dlouhodobého finančního a fundraisingového plánu, který bude zahrnovat konkrétní formy, metody a nástroje finančního řízení a fundraisingu:

– vytvoření základní koncepce organizačního fundraisingu

– vytvoření strategie pro komunikaci s firemními a indoividuálními dárci

– vytvoření fundraisingové kampaně

– ověření potenciálu nadací a nadačních fondů

– fundraisingové využití e-shopu (vlastní produkty, fair-trade produkty)

– prodej výrobků na trzích včetně využití dobrovolníků

– inzerce v médiích

– vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího produktu s využitím vnitřních odborných kapacit

– vytvoření a aplikace nástroje pro monitoring a vyhodnocování účinnosti fundraisingových metod zaměřených na firemní a individuální dárce

– realizace školení pro klíčové pracovníky

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: