REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ SEJŘEK

Název projektu: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ SEJŘEK
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005588
Realizace: 2. 1. 2018 – 30. 9. 2018

Kolpingovo dílo České republiky provozuje již 18 let Terapeutickou komunitu Sejřek, která nabízí lidem se závislostí na nealkoholových návykových látkách dlouhodobý léčebný program. Jedná se o sociální službu dle §68 zákona č. 108/2006 Sb. Kuchyňský provoz, ve kterém si klienti sami zajišťují stravování, nebyl od roku 1999 renovován. Předmětem projektu je tedy rekonstrukce kuchyně a jejího vybavení.

Projekt řeší nevyhovující stav kuchyně v Terapeutické komunitě v Sejřku. Stávající prostorové uspořádání a vybavení nevyhovuje běžnému provozu kuchyně, kde vaří sami klienti TK celodenní stravu pro 16 osob – všechny klienty TK. Kuchyně byla vybudována v roce 1999, od té doby nebyla rekonstruována. Použité materiály, aktuální stav vybavení ani prostorové uspořádání ne zcela vyhovují současným hygienickým a bezpečnostním standardům. Kuchyňské spotřebiče jsou na hranici své životnosti.

TK Sejřek je v současnosti jedinou terapeutickou komunitou v ČR pro léčbu nealkoholových závislostí, kam jsou přijímáni klienti s duální diagnózou (závislost + psychiatrické onemocnění). Zařízení kuchyně pro tuto cílovou skupinu přináší specifické požadavky.

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované sociální služby prostřednictvím rekonstrukce kuchyně v Terapeutické komunitě Sejřek. Kuchyně slouží kromě zajištění stravování pro klienty také k socioterapii formou samostatné přípravy stravy.

Realizací projektu dojde ke zvýšení hygienického a bezpečnostního standardu kuchyňského zázemí Terapeutické komunity v Sejřku. Vytvoření příjemného, funkčního a bezpečného zázemí přispěje ke zvýšení kvality poskytované služby. V kuchyni bude dále realizována socioterapie, při které se klienti naučí připravovat stravu pro sebe i ostatní.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: