Terapeutická komunita Sejřek

nabízí dlouhodobý terapeutický léčebný program problémovým uživatelům návykových látek a lidem, kteří se kromě užívání nelegálních látek potýkají s duševním onemocněním. Program je určen ženám i mužům a probíhá tak, že klient je v objektu terapeutické komunity ubytován s ostatními klienty (pokoje zvlášť pro muže a pro ženy) a celý den se účastní povinných strukturovaných aktivit, které vedou či organizují pracovníci terapeutické komunity. Klientům s duální diagnózou nabízí jako jediné zařízení v České republice dlouhodobý pobyt (8 až 13 měsíců) a jeho kapacita je 16 klientů.

Poslání

Terapeutická komunita Sejřek pomáhá lidem s problémem z oblasti závislostí a duševních nemocí najít si svou cestu životem tak, aby tato cesta byla přijatelná pro ně, pro jejich blízké i pro společnost.

Webové stránky zařízení.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: