AZYLOVÝ DŮM PRAHA 8

Posláním Kolpingova azylového domu je poskytovat podporu a pomoc sociálně znevýhodněným rodinám, zejména pak mladým osamělým matkám s malými dětmi. Naším hlavním cílem je funkční rodina plně integrovaná do běžného sociálního prostředí.

Poslání a cíle

Posláním azylového domu je vytváření podmínek pro překonání nepříznivé sociální situace rodiny a zvyšování kvality jejího života.

Cílem  služby je:

  • zachovat a posílit základní funkce ohrožené rodiny
  • posílit kompetence pro řešení rodičovských, bytových a finančních problémů
  • posílit orientaci v občanských právech a povinnostech
  • připravit rodiče na nový start do života v běžné společnosti
  • minimalizovat závislost na sociálních dávkách
Webové stránky zařízení.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: