Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina

Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina je zařízení poskytující terapeutické a poradenské služby těm, kteří se nějak potýkají se sázením, gamblingem, hazardem, závislostí na internetu a sociálních sítích či s přemírou využívání elektronických zařízení.

Poradenství a podpora je poskytována také rodinným příslušníkům a blízkým osobám.

Služby jsou poskytovány ambulantní formou, jsou důvěrné a bezplatné.

Klient společně s terapeutem pracují na nalezení spokojenějšího života bez závislosti. Podporujeme klienta v nalezení nového životního stylu, v rozvoji vlastních kompetencí a zodpovědnosti, posilujeme schopnost zvládat stres, podporujeme obnovu rodinných vztahů. Věnujeme se prevenci relapsu.

Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina vznikla na základě Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním. Finančně je projekt podpořen Úřadem vlády ČR / Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Krajem Vysočina. Jde o společný projekt tří organizací, které se dlouhodobě v Kraji Vysočina zabývají prací s lidmi s adiktologickou (závislostní) problematikou: Kolpingovo dílo České Republiky z.s., Oblastní charita Jihlava a Oblastní charita Třebíč.

Poradna pro nelátkové závislosti má pobočky v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Třebíči a ve Žďáře nad Sázavou.

Více informací najdete na stránkách poradny: zavislostivysocina.cz

 

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: