Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina

Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina je zařízení poskytující terapeutické a poradenské služby těm, kteří se nějak potýkají se sázením, gamblingem, hazardem, závislostí na internetu a sociálních sítích či s přemírou využívání elektronických zařízení.

Poradenství a podpora je poskytována také rodinným příslušníkům a blízkým osobám.

Služby jsou poskytovány ambulantní formou, jsou důvěrné a bezplatné.

Klient společně s terapeutem pracují na nalezení spokojenějšího života bez závislosti. Podporujeme klienta v nalezení nového životního stylu, v rozvoji vlastních kompetencí a zodpovědnosti, posilujeme schopnost zvládat stres, podporujeme obnovu rodinných vztahů. Věnujeme se prevenci relapsu.

Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina vznikla na základě Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním. Finančně je projekt podpořen Úřadem vlády ČR / Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Krajem Vysočina. Jde o společný projekt tří organizací, které se dlouhodobě v Kraji Vysočina zabývají prací s lidmi s adiktologickou (závislostní) problematikou: Kolpingovo dílo České Republiky z.s., Oblastní charita Jihlava a Oblastní charita Třebíč.

Více informací najdete na stránkách poradny: www.gamblingvysocina.cz

Kontakty:

Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina, Žďár nad Sázavou

Mgr. Anna Buchtíková, vedoucí

Žižkova 300/16 (budova Spektra), 591 01 Žďár nad Sázavou

602 288 420

anna.buchtikova@kolping.cz; poradna@gamblingvysocina.cz

 

Havlíčkův Brod

Martin Prášek, DiS., poradce

Nádražní 397 (Rolnický dům, 4. patro), 580 01 Havlíčkův Brod

601 542 403

martin.prasek@kolping.cz

 

Jihlava

Martina Věžníková, poradce

U Větrníku 17 (Centrum U Větrníku), 586 01 Jihlava

739 354 990

martina.veznikova@jihlava.charita.cz

 

Třebíč

Monika Večeřová, poradce

Hybešova 10 (K-centrum Noe), 674 01 Třebíč

730 529 712

monika.vecerova@trebic.charita.cz

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: