Kontaktní a poradenské centrum Kolping

je nízkoprahová služba určená uživatelům nelegálních návykových látek a osobám blízkým uživatelům. Zaměřuje se na přímou práci s uživateli nelegálních návykových látek, jimž poskytuje podpůrné prostředí a zázemí. Klientům poskytuje poradenství, informace, zdravotnický materiál či testování na infekční nemoci (HIV, žloutenky typu B a C).

Osobám blízkým uživatelům nelegálních návykových látek (rodičům, partnerům či blízkým lidem) poskytuje rodinnou terapii, poradenství a informace.

Služby jsou poskytovány ambulantní a terénní formou v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Jsou anonymní a bezplatné, vyjma dvou služeb, za které jsou vybírány drobné příspěvky.
Kontaktní a poradenské centrum Kolping sídlí ve městě Žďár nad Sázavou v jedné budově společně s Adiktologickou ambulancí Kolping a Centrem primární prevence Spektrum.

Poslání

Kontaktní a poradenské centrum Kolping poskytuje informace, poradenství a zdravotní materiál lidem užívajícím nelegální návykové látky a těm, kteří jsou ve vyšší míře ohrožení jejich užíváním. Dále poskytuje poradenství a informace rodičům a všem, jejichž blízcí se dostali do kontaktu s návykovými látkami.
Působí jako lokální centrum pro poskytování informací a doporučení v oblasti závislostí. Služby poskytuje ambulantní a terénní formou v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

Webové stránky zařízení.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: