Následná péče Kolping – doléčovací služba

se zaměřuje na doprovázení a podporu klientů s duální diagnózou při přechodu z léčby do běžného a samostatného života. Jsme si vědomi specifických potřeb osob se závislostí v kombinaci se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, poruch osobnosti apod. Proto se snažíme o nastavení služby tak, aby práce byla propojena s oběma okruhy potíží a respektovala individuální potřeby každého klienta

Cíle

–        znovunalezení vlastní hodnoty klienta a hledání smysluplné role ve společnosti a životě

–        zvýšení kompetencí v oblasti bydlení, sebeobsluhy a samostatnosti

–        zlepšení v pracovní či studijní oblasti

–        zlepšení vztahů s rodinou

–        podpora v udržení abstinence a snížení recidivy návykového jednání

–        zlepšení zvládání života s duševním onemocněním a předcházení opakovaným hospitalizacím

–        omezení rizikového a kriminálního jednání

–        snížení bezdomovectví u osob s duální diagnózou

Webové stránky zařízení

 

 

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: