Následná péče Kolping

se zaměřuje na doprovázení a podporu klientů s duální diagnózou při přechodu z léčby do běžného a samostatného života. Jsme si vědomi specifických potřeb osob se závislostí v kombinaci se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, poruch osobnosti apod. Proto se snažíme o nastavení služby tak, aby práce byla propojena s oběma okruhy potíží a respektovala individuální potřeby každého klienta

Cíle

–        znovunalezení vlastní hodnoty klienta a hledání smysluplné role ve společnosti a životě

–        zvýšení kompetencí v oblasti bydlení, sebeobsluhy a samostatnosti

–        zlepšení v pracovní či studijní oblasti

–        zlepšení vztahů s rodinou

–        podpora v udržení abstinence a snížení recidivy návykového jednání

–        zlepšení zvládání života s duševním onemocněním a předcházení opakovaným hospitalizacím

–        omezení rizikového a kriminálního jednání

–        snížení bezdomovectví u osob s duální diagnózou

Ambulantní program začíná od 1.5.2020, chráněné bydlení nabízíme od 1.6.2020.

Prostory pro zázemí služby jsou aktuálně v jednání. Žádosti o přijetí do programu posílejte na adresu: Terapeutická komunita Sejřek, Sejřek 13, Nedvědice 59262. (komunita je naším partnerským pracovištěm).

Telefonické informace: vedoucí zařízení Mgr. Tereza Pelantová, e-mail: tereza.pelantova@kolping.cz

Nabídka služeb

Následná péče Kolping nabízí klientům podporu  a doprovázení při  začleňování se do běžné společnosti. Pomáhá klientům zvládat nároky života mimo léčebné zařízení, podporuje je v osobní stabilizaci a růstu. Respektujeme jedinečnost každého klienta a proto je i péče tvořená na míru dle individuálních potřeb. Služba je poskytována ambulantní i pobytovou formou. Všem klientům nabízíme strukturovaný program následné péče.

Ambulantní

Je určena klientům  z cílové skupiny, kteří mají zajištěné bydlení v Brně, nebo v okolí Brna. Klient využívá služeb následné péče podle svých potřeb a individuálního plánu. Podmínkou přijetí je  absolvování přijímacího pohovoru s pracovníkem Následné péče. Délka ambulantní léčby se stanovuje na základě smlouvy s klientem.

Pobytová

Klientům poskytujeme přechodné ubytování v chráněných bytech po dobu 6  až 12 měsíců. K dispozici jsou tři byty ve středu města s celkovou kapacitou 10 lůžek. V bytech jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Nabízené služby:

1. chráněné bydlení

2. skupinové programy: ranní setkávání, skupiny prevence relapsu (zaměřené a duševní onemocnění i závislost), tématické skupiny       (zaměřené na vztahy, sebepoznání, zvýšení sebepodpory, pracovní uplatnění apod.)

3. individuální poradenství a plánování formou garantských setkávání

4. systematická sociální práce – pomoc klientům při kontaktu s úřady (ÚP, ÚSSZ, soudy apod.), při vyřizování dluhů, domluvě splátkových kalendářů

5. podpora zaměstnání

6. rodinné poradenství

7. zprostředkování psychiatrické péče

8. socioterapie – podpora v aktivním trávení volného času

 

Podmínky příjmu:

Zájemce o službu zašle poštou nebo e-mailem:

1. žádost, v které  v pár větách nastíní svoji motivaci k využití služeb

2. stručný životopis /v rozsahu 1-2 strany/

3. vlastní zhodnocení dosavadní léčby

4. aktuální lékařskou zprávu od ošetřujícího psychiatra /s aktuální medikací/

5. doporučení do doléčování od terapeutického týmu

Pracovníci NP po obdržení těchto dokumentů kontaktují zájemce a zvou je na osobní pohovor o přijetí. Konečné rozhodnutí o přijetí klienta do služby Následné péče Kolping je v kompetenci týmu NP.

Služby jsou poskytovány bezplatně. Zpoplatněné je pouze bydlení (bez stravy).

Cena bydlení:

Jednolůžkový pokoj …….. 130,-/den

Dvoulůžkový pokoj  …….. 110,-/den

 

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: