ROZHODNI SE SÁM

Projekt Rozhodni se sám je zaměřen na prevenci rizikových jevů ve společnosti, hlavně mezi dětmi a mládeží. Negativní jevy jako užívání legálních i nelegálních drog, šikana, psychické i fyzické násilí, sebepoškozování, komplikované rodinné, partnerské a sexuální vztahy a mnoho dalších mohou narušit zdravý vývoj dítěte nebo mladého člověka. Organizátor, Spektrum – centrum primární prevence a drogových služeb, chce před začátkem školního roku upozornit na tuto problematiku a způsoby, jakými se o ní dá s dětmi a mladými lidmi mluvit, jak s nimi pracovat. Atraktivní formou her, soutěží a sportu motivuje a podporuje děti a mládež k odpovědnému rozhodování a smysluplnému trávení volného času. Rodičům akce nabízí nové způsoby, jak přemýšlet o problémech svých dětí, a dává informace, kde je možné hledat řešení.

Cíle projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je motivovat děti a mladé lidi ke zdravému, aktivnímu a odpovědnému životnímu stylu, upozornit veřejnost na rizikové jevy ve společnosti a možnost jejich prevence a řešení a také nabídnout programy Spektra – centra primární prevence a drogových služeb zřizovaného Kolpingovým dílem České republiky.

Webové stránky projektu.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: