Adiktologická ambulance Kolping

je zařízení pomáhající lidem, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti jako například alkohol, tabák, nelegální drogy, patologické hraní, léky atd.  Zařízení poskytují v případě zájmu podporu a pomoc i rodinným příslušníkům a blízkým osobám uživatelů.
Služby jsou poskytovány ambulantní formou, jsou důvěrné a bezplatné.

Poslání

Adiktologické ambulance Kolping poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou závislostí.  Klient se setkává s terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na naplněnějším a spokojenějším životě klienta bez závislosti. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým osobám.

Ambulance je provozována ve Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě a v Bystřici nad Pernštejnem.

Podrobnosti o jednotlivých ambulancích, kontaktech a provozní době najdete na stránce zařízení

Webové stránky zařízení

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: