BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM

Biskupské gymnázium bylo založeno v roce 1992 a 1. září roku 1993 již do jeho učeben vstupovali první studenti. Záměrem nové školy bylo poskytovat úplné všeobecné vzdělání, a to jak ve čtyřletém, tak i osmiletém vzdělávacím cyklu. Zřizovatelem Biskupského gymnázia bylo od počátku Biskupství brněnské, po roce převzalo tuto roli Náboženské společenství Adolpha Kolpinga.

V průběhu své existence zaznamenalo Biskupské gymnázium značný vývoj, a to jak po stránce obsahu a způsobu výuky, tak po stránce kvality vzdělávacího prostředí. Po roce 2000 začaly probíhat zásadní a systematické změny,

které se významně dotkly jak vnější podoby školní budovy, tak i výuky samotné. Že obě tyto stránky spolu souvisí, dokazují projekty, které Biskupské gymnázium v posledních letech připravilo a s následnou finanční podporou Evropské unie realizovalo. Díky schváleným a realizovaným projektům mohla škola zpřístupnit své prostory mladým lidem, kteří jsou zdravotně znevýhodněni, a bez úprav školních prostor by bylo pro ně studium mnohem obtížnější. Škola je dnes plně bezbariérová. Fyzická změna školních vnitřních a vnějších prostor se uskutečnila v rámci plnění projektů Změna koncepce školy, Educatio omnibus, Schola pro vita, Zateplení budovy SŠG AK a dalších.

Úspěchy školy

V zájmu efektivnějšího rozvoje schopností a znalostí nadaných studentů se Biskupské gymnázium stalo partnerskou školou pro Univerzitu Karlovu i pro Masarykovu univerzitu. Studenti naší školy se rovněž účastní odborných stáží na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR, Českého vysokého učení technického v Praze i Vysokého učení technického v Brně, kde mají možnost se podílet na řešení výzkumných projektů. Pravidelně se naši studenti úspěšně účastní kurzů prestižní americké John Hopkins University.

Webové stránky Biskupského gymnázia

 

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: