STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ ADOLPHA KOLPINGA

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga (dříve SOU Adolpha Kolpinga) se snaží, v souladu s nejmodernějšími trendy evropského školství, dodržovat principy otevřené školy (ve vztahu učitel – žák, škola – rodina, škola – veřejnost).

SŠG A. Kolpinga je školou církevní, která poskytuje dostatečný prostor k duchovnímu, morálnímu, dovednostnímu a znalostnímu růstu žákům věřícím i nevěřícím. Po absolvování školy má být náš žák odborníkem s pevnými morálními zásadami.

Od svého vzniku se škola orientuje na gastronomii a trvale se zařadila mezi nejlepší školy svého druhu v celé České republice.

Učební a studijní obory

Vzdělávání žáků tříletých učebních oborů probíhá podle školních vzdělávacích programů (ŠVP). Studium probíhá tři roky v denní formě vzdělávání. Absolventi získají střední vzdělání s výučním listem.

Absolventi tříletých učebních oborů mají možnost získat na naší škole rovněž střední vzdělání s maturitní zkouškou studiem dvouletého nástavbového oboru Gastronomie 65-41-L/51. Studium probíhá dva roky v denní formě vzdělávání.

SŠG Adolpha Kolpinga je financována jako státní škola, a proto u těchto oborů není vybíráno školné.

Webové stránky SŠG

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: