ČEZ – Činná energie zaměstnancům

Za podpory Nadace ČEZ se nám podařilo zrealizovat projekt ČEZ – ČINNÁ ENERGIE ZAMĚSTNANCŮM. Cílem projektu bylo zlepšení kvality poskytovaných služeb, profesionalizace neziskové organizace Kolpingovo dílo České republiky z.s. a zlepšení kvality péče o zaměstnance.

Zrealizované aktivity projektu:

1. Supervize pracovníků

2. Rozvoj organizace: vzdělávání vedoucích služeb a managementu

Všechny aktivity vedly k pozitivní změně pro klienty a organizaci, zvýšení kvalifikace pracovníků a ke zlepšení poskytovaných sociálních služeb Kolpingovo díla.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: