Členové Kolpingova díla ČR se po dvou letech opět sešli ve Věžnicích

V sobotu 21. května se po dvouleté odmlce uskutečnila pouť Kolpingova díla ČR ve Věžnicích u Polné, kde stojí kaple zasvěcená bl. Adolphu Kolpingovi.
Mnoho členů a příznivců se sešlo u kaple při slavnostní mši sloužené duchovním správcem KD ČR Dominikem kardinálem Dukou. Následně se delegáti shromáždění členů sešli v Centrum Betánie, kde se rekapitulovala činnost v roce 2021 a plánovaly se další aktivity Kolpingu v ČR.
Poděkování všem účastníkům, především otci kardinálovi Dukovi a hostiteli Josefu Málkovi.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: