KD ČR podpořilo výzvu vládě k jednání o letních táborech

Z dopisu ČRDM:

Česká rada dětí a mládeže nevidí důvod pro posun táborů až na srpen. Otevřeným dopisem jsme proto vyzvali zástupce vlády k otevřené a konstruktivní debatě.

Ministr školství Robert Plaga ve středu 15. 4. 2020 na tiskové konferenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sdělil, že si dovede letní tábory představit až ve druhé půlce prázdnin.

Plán vlády na postupné rozvolňování opatření zveřejněný jen o den dříve však hovořil o povolení zotavovacích akcí pro děti již od 8. června. Aktivním a rychlým způsobem jsme se rozhodli nepřehlednou situaci řešit. Společně se Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže v České republice, dalšími pořadateli táborů a Sdružením místních samospráv České republiky jsme kontaktovali Ústřední krizový štáb, hlavní hygieničku i ministra školství a informovali je, že chceme o celé problematice jednat.

Děkujeme všem, kteří se pod dopis rovněž podepsali, a projevili nám důvěru a podporu. Děkujeme i všem médiím, která nás podpořila. 137 mediálních výstupů, ve kterých jsme se v souvislosti s aktuálním děním kolem táborů objevili za poslední dva dny, je silnou a taky důležitou podporou na cestě za úspěšným výsledkem naší iniciativy. Děkujeme za ni, především ČTK.

Máme reakci na náš společný otevřený dopis, je nadějná

Ministr školství Robert Plaga dnes na schůzi Senátu odpovídal při interpelacích na dotaz senátorky Renáty Chmelové, která ho vybídla k tomu, aby se jasně vyjádřil na téma letních táborů 2020.

Pan ministr ve své odpovědi upřesnil, že jím avizovaný začátek letních táborů se netýkal dětských táborů, ale letních doškolovacích kempů, a ve výsledku se tak jedná jen o zkreslenou interpretaci.

Jak to tedy bude s tradičními tábory?

Odpověď ministra školství při interpelacích se shoduje s vyjádřením koordinátora epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislava Maďara, které dnes obdržela Kancelář České rady dětí a mládeže. Citujeme z ní:

„Do poloviny května se nebudeme vůbec schopni bavit v reálných obrysech, jestli vůbec tábory budou– ať už červenec, srpen nebo jindy. Jsme stále na velmi tenkém ledě. Teď je ještě na jakékoliv jednání příliš brzy. Bude-li se to vyvíjet dobře v dalších týdnech, domluvíme se určitě rychle a konstruktivně na dalších plánech, nejen za MZ ČR ale i s MŠMT, s panem ministrem Plagou a jeho týmem,“ píše pan Maďar.

„Mohu Vás ujistit, že pokud to aspoň trochu půjde, budu se klonit k umožnění táborů už v červenci, alespoň z pohledu homogenních skupin do 50 osob, např. skautů apod.“, doplňuje koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví.

Toto stanovisko samozřejmě chápeme a respektujeme – a jsme připraveni se v prvním možném termínu  bavit o nastavení táborů, tak aby si je děti užily, a zároveň jsme pro ně dokázali vytvořit takové podmínky, aby se riziko přenosu viru na táborech minimalizovalo.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: