Poděkování firmě Expodům za praktický dar

Poděkování firmě EXPODŮM

Kolpingovo dílo České republiky je spolek založený v roce 1992, který se ve své činnosti snaží reagovat na aktuální potřeby a problémy společnosti a pomáhá lidem hledat východiska ze složitých životních situací. Pracuje s dětmi, mládeží, dospělými i seniory a vyvíjí aktivity ve vzdělávání, v sociální a zdravotní oblasti. Podporu nabízí také lidem, kteří se potýkají se závislostí. Činností svých pobočných spolků se snaží přispívat k rozvíjení spolkového života v obcích.

Během roku pořádáme například okolo 40 táborů pro více než 1100 dětí ze všech koutů republiky. Dále potom mnoho jednorázových akcí pro širokou veřejnost jako například ROZHODNI SE SÁM ve Žďáře nad Sázavou, akce Rodinného centra Srdíčko pro rodiče s dětmi, nebo akce jednotlivých pobočných spolků.

Ve všech těchto případech nám prodejní stánek věnovaný firmou EXPODŮM skvěle slouží jako organizační zázemí, nebo propagační místo. Jedná se o velmi praktický reklamní stan, který se dá snadno rozložit i na konci akce sbalit. Současně je to výrazný prvek, který upoutá pozornost a přiláká návštěvníky našich akcí, kteří se chtějí něco dozvědět o naší organizaci.

Ještě jednou děkujeme firmě EXPODŮM za věnovaný stanový přístřešek, bez kterého si už naše akce nedovedeme představit!

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: