Pouť a shromáždění členů KDČR ve Věžnicích

V sobotu 1. června se ve Věžnicích, kde stojí kaple zasvěcená Panně Marii Pomocnici křesťanů a bl. Adolphu Kolpingovi, konala poutní mše svatá sloužená duchovním správcem Kolpingova díla ČR Dominikem kardinálem Dukou. Ze všech koutů republiky se do Věžnic sjelo okolo 50 členů Kolpingových rodin, kteří se po mši shromáždili v místním duchovním centru Betanie. Tam se konalo pravidelné shromáždění členů, které rekapitulovalo události v Kolpingově díle v roce 2023 a plánovalo činnost pro teno rok. Na závěr delegáti schválili zprávu o činnosti, zprávu revizní komise a účetní závěrku za rok 2023.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: