Přijďte se podívat do našich zařízení ve Žďáru

Rádi bychom vás pozvali na Den otevřených dveří v těchto zařízeních Kolpingova díla ČR:
Adiktologická ambulance Kolping
Centrum primární prevence Spektrum
Kontaktní a poradenské centrum Spektrum,
který se koná dne 10. 10. 2019  od 10:00 do 15:00 hodin (Žižkova 16, Žďár n. S.).

Rádi vám ukážeme jak to u nás vypadá a přiblížíme, jak naše centra fungují. Budeme se na vás na všechny těšit.

Za všechny týmy

Petra Nováčková, Mgr.
vedoucí Centra primární prevence

Centrum primární prevence Spektrum
Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.   563 034 002
mob.774 419 047
e-mail: spektrum.prevence@kolping.cz

http://www.spektrum.kolping.cz

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: