Školení hlavních táborových vedoucích na Vyhlídce

Ve dnech 17. – 18. listopadu se na Vyhlídce uskutečnilo školení pro hlavní táborové vedoucí. Jde o akreditované školení MŠMT, jehož absolvování je nezbytné pro hlavního vedoucího tábora, na který pořádající organizace čerpá dotaci MŠMT. Jsme rádi, že se ho účastnilo mnoho mladých dobrovolníků z Kolpingových rodin. Školení bylo organizované Kolpingovou rodinou Žďár nad Sázavou a všichni účastníci z něho odjížděli nadšeni a plni chuti do organizování dalších akcí pro děti.

Poděkování patří hlavnímu garantovi školení Janu Burdovi, zaměstnancům Rekreačního zařízení Vyhlídka a za finanční podporu MŠMT.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: