Světový den sociální spravedlnosti

20. únor je Světovým dnem sociální spravedlnosti, který nám připomíná, že je ještě třeba udělat hodně pro to, aby všichni lidé na zemi mohli žít důstojně. Boj proti chudobě, přístup ke vzdělání, slušné pracovní podmínky, větší rovnost žen a mužů a stejná práva pro lidi různého původu nebo barvy pleti – to jsou otázky, k nimž Mezinárodní Kolping obrací svoji pozornost po celá desetiletí. Děkujeme všem, kteří k tomuto přispíváte! Solidaritou a společným úsilím o větší spravedlnost položíme základ pro lepší budoucnost pro všechny.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: