Anna Buchtíková v Českém rozhlase

Přibývá lidí závislých na nákupech přes internet, sociálních sítích i pornografii. Pomoc můžou najít v Poradně pro nelátkové závislosti

Nebezpečná není pouze závislost na drogách a jiných látkách. Problémy může způsobit i přehnaný gambling, nakupování nebo sledování sociálních sítí. Klientům na Vysočině s tím pomáhá Poradna pro nelátkové závislosti.

„Nelátkové závislosti jsou kategorie, kde se lidi potýkají s nějakým chováním nebo jednáním, které jim dělá nějaký konflikt,“ vysvětluje vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti Anna Buchtíková. V poradně pracuje s lidmi, kteří nadměrně sázejí, ať už on-line nebo v kamenných klasických domech nebo hrají na automatech, či tráví nadměrné množství času hraním počítačových her, sledováním pornografie a taky nadměrným nakupováním. Často se stane, že do poradny přicházejí lidé, kteří mají potíže třeba s pervitinem a k tomu nadměrně sází. Závislosti se často kombinují.

Sám závislý často není schopný si v počátku připustit, že nějaký problém má. „Mnohdy přicházejí ti lidé na popud někoho z rodiny anebo rovnou s nějakým rodinným příslušníkem,“ potvrdila Anna Buchtíková. Některé nelátkové závislosti je stále obtížné diagnostikovat. Například nadměrné trávení času na telefonu. Je to fenomén posledních několika let, a proto je potřeba to ještě dobře prozkoumat a udělat studie na to, jak se ti lidé vlastně chovají, projevují, jaké to na ně má i z toho dlouhodobého hlediska. „Myslím, že diagnostikovat lze dobře patologické hráčství, které je ukotvené v diagnostickém manuálu, kterým se řídíme, ale v těch ostatních oblastech je to ještě složitější a neprobádané,“ upřesňuje Anna Buchtíková.

Přiznat si, že má člověk problém, trvá hodně dlouho a je to dlouhodobá práce s těmi lidmi. Podle Anny Buchtíkové je důležité zjistit, co je za tím chováním, co se člověk svojí závislostí vlastně snaží uspokojit.

Jak se nelátkové závislosti léčí i co může pomoci lidem proti nadměrnému hraní, si poslechněte v rozhovoru.

Zdroj: Český rozhlas Vysočina (rozhovor vedla Hela Dvořáková)

 

Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina vznikla na základě Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním. Finančně je projekt podpořen Úřadem vlády ČR / Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Krajem Vysočina. Jde o společný projekt tří organizací, které se dlouhodobě v Kraji Vysočina zabývají prací s lidmi s adiktologickou (závislostní) problematikou: Kolpingovo dílo České Republiky z.s., Oblastní charita Jihlava a Oblastní charita Třebíč.

Více informací najdete na stránkách poradny: www.gamblingvysocina.cz

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: