Besedy

Adiktologické besedy

Besedy pořádá Adiktologická ambulance Kolping.

On-line besedy pořádáme primárně pro rodiče, ale i pro širokou veřejnost.

Na besedě

 • budou účastnící seznámeni s informacemi z dané oblasti (viz jednotlivé besedy),
 • se bude hovořit o varovných příznacích, kterých si můžeme všímat u dětí a dospívajících, pokud by v dané oblasti začali mít již obtíže.
 • se budeme věnovat možným způsobům řešení při dané obtíži
 • vás seznámíme s dostupnou péčí v případě potřeby odborné pomoci

Aktuálně, v období květen až červen, jsou besedy primárně nabízeny v lokalitě Ždárska.  

středa 15. května ve 20:00 Naše děti v on-line světě Odkaz na připojení
neděle 19. května v 18:00 Hraní u naších dětí: gaming Odkaz na připojení
středa 22. května ve 20:00 Hraní u naších dětí: gaming Odkaz na připojení
neděle 26. května v 18:00 Naše děti v on-line světě Odkaz na připojení
středa 29. května ve 20:00 Populární návykové látky (HHC, nikotinové sáčky, kratom, el. cigarety) Odkaz na připojení
neděle 9.června v 18:00 Populární návykové látky (HHC, nikotinové sáčky, kratom, el. cigarety) Odkaz na připojení

Pokud chcete dostat upozornění den předem o konání Vámi zvolených besed, zvolte si dané termíny a besedy zde: https://forms.office.com/e/B19GUWENjz

Anotace besed

Hraní u naších dětí: gaming
Témata úzce spjatá s dnešní generací 18 – a tedy i s Vámi jako jejich rodiči. Jak se v tématech orientujete? Řešíte to doma? Co je zábava a kde začíná problém? Co s tím a jak na to?
Toto vše a další jsou okruhy, kterým se budeme v našem on-line setkání věnovat. Pojďme si doplnit znalosti, zjistit jak můžeme problému předejít, na co dávat pozor, posdílet své  zkušenosti.

Naše děti v on-line světě
Anotace: Tráví vaše dítě hodně času na internetu? Máte obavy, že by mohlo být při pohybu v kyberprostoru v nebezpečí? Nerozumíte příliš online světu nastupující generace?
Zveme vás na besedu zaměřenou na vznik závislosti, využívání sociálních sítí i nejvíce oblíbených her u dětí a mladých lidí.

Populární návykové látky: nikotinové sáčky, kratom, el. cigarety
Anotace: Jak je možné, že se tyto látky vůbec k dětem dostanou? A jakou roli v tom hrajeme my rodiče? Jak vypadají nikotinové sáčky, co je to kratom, jak reagovat, když u svého dítěte návykové látky najdu a kam se mám obrátit pro odbornou pomoc? …a Vaše další dotazy.
Beseda se zaměří na aktuální trendy užívání návykových látek, ke kterým se mohou děti a mládež lehce dostat: nikotinové sáčky, elektronické cigarety, kratom. Budeme mluvit o možných rizicích užívání těchto látek.

Odkazy a materiály k tématu:
Česká koalice proti tabáku www.nekuratka.cz
Linka bezpečí – 116 111, www.linkabezpeci.cz
Nevypusť duši – www.nevypustdusi.cz
Locika – www.centrumlocika.cz
Kampaň pro podporu rodičů a škol www.nezavirameoci.kolping.cz
Jak vzniká závislost, cena neuron prima zoom (video) https://www.youtube.com/watch?v=36SXGntlRMY

Informace 

 • besedy jsou on-line na platformě Teams na uvedených odkazech
 • je možné se připojit již 10 minut předem pro ověření, zda Vám spojení funguje
 • každé téma se opakuje dvakrát v uvedených termínech, má stejný obsah
 • účast je bezplatná.
 • projekt je podpořen z Evropské unie, během besedy budete požádání o vyplnění prezenční listiny.

Záštitu nad aktivitou převzali

 • Ing. Josef Klement, senátor za Žďársko a člen senátorského výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice7
 • Josef Kaňka, krajský protidrogový koordinátor Kraje Vysočina

Zřizovatelem Adiktologické ambulance Kolping je Kolpingovo dílo české republiky z.s.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: