KOLPING – SPOLEK, KTERÝ NEZNÁ HRANICE

 

 

 

Název projektu: KOLPING – spolek, který nezná hranice 

Registrační číslo projektu: KPF – 02 – 262
Realizace: 12. 10. 2021 – 31. 10. 2022

Na projekt KOLPING – spolek, který nezná hranice  je poskytována finanční podpora z EU (Fond malých projektů Rakousko – Česká republika).

Cílem projektu je navázání přeshraniční spolupráce mezi Kolpingovým dílem ČR a Diecézním svazem Kolpingova díla Horní Rakousko, výměna zkušeností a nastartování dlouhodobější spolupráce. Jejím prostřednictvím navázat nová přátelství a přiblížit oba regiony. Zvláštní důraz je kladen na zapojení dětí a mládeže.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: