MULTIFUNKČNÍ TERAPEUTICKÉ CENTRUM TK SEJŘEK

Název projektu: Multifunkční terapeutické centrum TK Sejřek

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012051
Realizace: 1. 3. 2019 – 30. 6. 2022

Na projekt Multifunkční terapeutické centrum TK Sejřek je poskytována finanční podpora z EU.

Kolpingovo dílo české republiky provozuje již 20 let Terapeutickou komunitu Sejřek, která nabízí lidem se závislostí na návykových látkách dlouhodobý léčebný program. Jedná se o sociální službu dle §68 zákona č. 108/2006 Sb. Předmětem projektu je rekonstrukce stodoly na Multifunkční terapeutické centrum TK Sejřek. Nově vybudované prostory budou sloužit pro skupinové a individuální terapie a pro skupinové aktivity klientů.

Realizací projektu dojde k vybudování funkčních prostor pro poskytování sociální služby v TK Sejřek, pro její rozvoj a zvýšení kvality poskytované sociální služby.  Vytvoření nových místností přispěje k využití většího spektra aktivit pro práci s klienty. Klienti tak budou mít větší možnost jak léčebných, tak i volnočasových aktivit.

Rekonstrukcí stodoly vzniknou 3 nové místnosti + sociální zařízení.

1. Skupinová místnost – využití:

– každodenní skupinové terapie

2. Terapeutická místnost – využití:

– místnost pro individuální sezení  klientů a zájemců s terapeutem

– místnost pro sezení s psychiatrem

3. Multifunkční místnost (využití pro psychomotorickou terapii (pohybovou terapii)

– prostor pro arteterapii

– prostor pro dramaterapii

– prostor pro vzdělávací semináře

– prostor pro pohybové aktivity

– jako prostor pro absolventskou komunitu

– divadelní sál pro potřeby divadla, které každoročně klienti nacvičují a prezentují

– jako prostor pro velkou komunitu (účastní se jí pouze klienti a terapeuti, probíhá zde přestup klienta do další fáze, řádné zakončení léčby, předávání informací, změn, požadavky a stížnosti klientů)

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: