POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO KOLPING – REACT

Název projektu: Pořízení automobilů pro Kolping – REACT

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017376
Realizace: 28. 1. 2022 – 31. 12. 2023

 

Předmětem projektu je pořízení osobního automobilu a dodávky pro potřeby Terapeutické komunity Sejřek a Kontaktního a poradenského centra Spektrum. Nový vozový park pomůže
k modernizaci vybavení a zázemí pro poskytování sociálních služeb a pro aktivity, které přispívají k sociálnímu začleňování klientů do společnosti. Výhodou parametrů pořizovaných vozidel
je úspora nákladů na jejich provoz. Díky projektu se zkvalitní poskytovaná péče.

Cílovými skupinami projektu jsou osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zkušeností s duševním onemocněním a v neposlední řadě i zaměstnanci sociálních služeb.

Projekt „Pořízení automobilů pro Kolping – REACT“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: