KR Blansko

Adresa: Komenského 15
678 01 Blansko
Telefon: +420 725 112 557
E-mail: info@krblansko.kolping.cz
Předseda, sekretář: Ing. Josef Kupčík, Ing. Ivan Mrázek

Název: Kolpingova rodina Blansko

Právní forma: pobočný spolek

Předseda: Ing. Josef Kupčík, tel.: 725 112 557, e-mail: josef.kupcik@centrum.cz

Sekretář: Ing. Ivan Mrázek, tel.: 603 244 141, e-mail: ivan.mrazek@krblansko.kolping.cz

Duchovní správce: P. Jaroslav Čupr

Sídlo: Komenského 341/15, 678 01 Blansko

IČ: 708 74 531

Číslo účtu:  210 117 1801/2010

Datová schránka: nh8d7d9

Základní informace o činnosti

Projekt „Zlaté české ručičky“ realizujeme od založení občanského sdružení (dnes pobočného spolku) Kolpingova rodina Blansko v roce 2000. Projekt „Vykoukněme z města ven“ realizujeme od r. 2008 prostřednictvím klubu pohybových aktivit mládeže v přírodě.

V rámci Kolpingovy rodiny Blansko vznikly v roce 2000 kroužek leteckých modelářů (který se později rozdělil na kroužky dva) a výtvarný kroužek, v roce 2001 byl otevřen elektrotechnický kroužek a od nového školního roku 2002 zahájil svoji činnost fotografický kroužek, který později v roce 2005 svoji činnost ukončil. V roce 2006 byl založen divadelní kroužek. V roce 2007 jsme otevřeli dva nové kroužky, a to řezbářský kroužek a kroužek „šikovné ruce“. Od roku 2008 provozujeme kroužek pečovatelů o zvířata, který jsme od r. 2012 přejmenovali na chovatelský kroužek. Od roku 2008 také provozujeme klub pohybových aktivit mládeže v přírodě. Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě realizuje projekt „Vykoukněme z města ven“. Od roku 2012 jsme rozšířili kroužky o zámečnický kroužek a zahradnický kroužek. Od roku 2014 provozujeme kroužek tvoření pro zdobení. Od konce roku 2014 máme kroužek Tradice u pece. Od školního roku 2015 provozujeme kroužek šití. V roce 2019 jsme rozdělili řezbářský kroužek na dva, přejmenovali elektrotechnický kroužek na kroužek programování a elektrotechniky a otevřeli nový kroužek začínajících kuchařů. Od nového školního roku 2020 zanikl kroužek leteckých modelářů. V průběhu roku 2022 skončil svoji činnost klub pohybových aktivit mládeže v přírodě a zámečnický kroužek.

Kroužky vyvíjí svou činnost pravidelně jedenkrát za týden v klubovnách, dílnách a venkovních prostorách Centra sv. Martina v Blansku, v prostorách Katolického domu v Blansku a v areálu TJ Orel Blansko. Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě pořádal akce jednou měsíčně.

Vedle pravidelné kroužkové činnosti pořádáme (např. dětský karneval, soutěže a výstavky prací pro veřejnost) nebo se účastníme (např. divadelní přehlídky, Zažít Blansko jinak, vánoční rukodělná dílna, výstavy) i jednorázových akcí.

Aktivity pro děti a mládež

Výtvarný kroužek

Kroužek, který vedou Jana Vaňková a Dana Buchlovská, je otevřen pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku děti a mládež malují a lepí obrázky různými technikami, výtvarně pracují s hlínou, šijí z plsti, pracují s drátkem a korálky.

Kroužek „tvořivé ruce“

Kroužek, který vede Jaroslava Dobešová a Michaela Zmítková, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku děti malují a vyrábějí nejrůznější ozdobné předměty, šijí a vyšívají, háčkují a pletou.

Kroužek šití

V kroužku, který vede paní Ludmila Blatová, se členové učí tvořivému ručnímu i strojovému šití, v případě zájmu také pletení na pletacím stroji a háčkování.

Kroužek tvoření pro zdobení

Kroužek, který vedou Petra Vondrová a Marie Mráčková, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku členové pracují s farní ovčí vlnou, kolovrátkem, háčkem a jehlicemi, recyklovatelnými materiály, polymerovými hmotami, papírem apod. Vyrábí ozdoby a doplňky např. náušnice, brože, náramky.

Kroužek programování a elektrotechniky

Kroužek, který vedou Ing. Ivan Mrázek a Ing. Michal Mrázek, je otevřen pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové učí základům elektrotechniky a programování teoreticky i prakticky.

Řezbářský kroužek I.

Kroužek, který vede Ing. Jaromír Balabán, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové začátečníci učí zvládat řezbářské techniky.

Řezbářský kroužek II.

Kroužek, který vede Petr Buš, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku si pokročilejší členové zlepšují řezbářské techniky.

Divadelní kroužek

Kroužek vede Mgr. Vendula Zachovalová. V kroužku se děti a mládež učí poznávat „prkna, co znamenají svět“. Sami nebo ve spolupráci s dětmi v řemeslných kroužcích si vyrábějí potřebné kostýmy a pomůcky pro divadelní činnost.

Zahradnický kroužek

Kroužek, který vedou Ing. Jitka Svobodová a Zlatka Prudká, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové seznamují s pěstováním ovoce, zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky.

Chovatelský kroužek

Kroužek, který vede Lucie Havlenová, se schází pravidelně jedenkrát týdně nebo podle potřeby. V kroužku se děti a mládež učí starat o farní ovce a další drobné zvířectvo.

Kroužek Tradice u pece

V rámci mezigeneračního kroužku, který vede paní Jana Košábková, se schází dospělí i mládež k udržování tradic zejména cukrářských (pečení blanenských koláčků, martinských perníčků a podobně). Zázemí kroužku je v Domečku nad Katolickým domem.

Kroužek začínajících kuchařů

V kroužku, který vedou Růženka Harestová a Ilona Kupčíková, se členové učí základům stolování a vaření. Vhodné pro děti od 6 do 15 let. Zázemí kroužku je v budově LOTOS (ve spodní části farní zahrady).

Další činnosti

 • každoročně pořádáme ve spolupráci se Společností Katolického domu v Blansku tradiční Dětský karneval v sále Katolického domu v Blansku,
 • divadelní kroužek vystupuje při různých příležitostech v Katolickém domě v Blansku,
 • vystavujeme své výrobky na akcích farnosti,
 • zúčastňujeme se setkání zástupců Kolpingových rodin,
 • divadelní kroužek připravuje při páteční mši svaté pro děti „katecheze pro děti“.
 • jezdíme na mezinárodní halový turnaj Kolpingova díla ČR v sálové kopané,
 • kroužek začínajících kuchařů se ve spolupráci s farností zapojuje do pečení koláčů pro Oblastní charitu Blansko na akci Koláč pro hospic na podporu práce Mobilního hospice sv. Martina a pomáhá farnosti s pečením perníčků pro akci Vítání sv. Martina,
 • představujeme činnost našich kroužků na městských akcích Vítání jara a Zažít Blansko jinak,
 • výtvarné kroužky se podílejí na akci Vánoční dílna, kterou pravidelně pořádá blanenská farnost v Katolickém domě v Blansku, kde si děti (i dospělí) mohou pod odborným vedením vyrobit drobné dárky pro své blízké, protože „i malé dárky potěší“, jsou-li od srdce

Celkové zhodnocení projektu

Práce s dětmi v kroužcích si klade za cíl hodnotně a smysluplně využívat volný čas dětí a mládeže. Tímto způsobem zabezpečujeme morální a duchovní růst dětí spolu s výchovou k manuální zručnosti, která se mezi dětmi a mládeží postupně vytrácí, a odpovědnosti k práci.

Projekt „Zlaté české ručičky“ už realizujeme v kroužcích od roku 2000. Práce v kroužcích i jednorázové akce získávají stále větší oblibu mezi dětmi a mládeží. Činnost kroužků jsme opakovaně prezentovali na nejrůznějších akcích.

Cílová skupina kroužků: děti a mládež ve věku 4-25 let

Podpora projektu

Projekt je vedle členských příspěvků finančně podporován Městem Blansko, Jihomoravským krajem, MŠMT, dárci a sponzory.Město BlanskoJihomoravský kraj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Fotogalerie:

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: