KR Blansko

Adresa: Komenského 15
678 01 Blansko
Telefon: +420 725 112 557
E-mail: info@krblansko.kolping.cz
Předseda, sekretář: Ing. Josef Kupčík, Ing. Ivan Mrázek

Název: Kolpingova rodina Blansko

Právní forma: pobočný spolek

Předseda: Ing. Josef Kupčík, tel.: 725 112 557, e-mail: josef.kupcik@centrum.cz

Sekretář: Ing. Ivan Mrázek, tel.: 603 244 141, e-mail: ivan.mrazek@krblansko.kolping.cz

Duchovní správce: P. Jiří Kaňa, blanenský farář

Sídlo: Komenského 15, 678 01 Blansko

IČ: 708 74 531

Číslo účtu:  210 117 1801/2010

Datová schránka: nh8d7d9

Základní informace o činnosti

Dne 20.9.2000 bylo v Blansku založeno občanské sdružení (dnes pobočný spolek) Kolpingova rodina Blansko. Zaměřil se především na práci s dětmi a mládeží a zahájil projekt rukodělných kroužků „Zlaté české ručičky“. Spolek si klade za cíl prosazování křesťanské sociální nauky do života společnosti, rozvoj manuálních dovedností dětí a tím také protidrogovou prevenci.
V rámci Kolpingovy rodiny Blansko vznikly v roce 2000 kroužek leteckých modelářů (který se později rozdělil na kroužky dva) a výtvarný kroužek, v roce 2001 byl otevřen elektrotechnický kroužek a od nového školního roku 2002 zahájil svoji činnost fotografický kroužek, který později v roce 2005 svoji činnost ukončil. V roce 2006 byl založen divadelní kroužek. V roce 2007 jsme otevřeli dva nové kroužky, a to řezbářský kroužek a kroužek „šikovné ruce“. Od roku 2008 provozujeme kroužek pečovatelů o zvířata, který jsme od r. 2012 přejmenovali na chovatelský kroužek. Od roku 2008 také provozujeme klub pohybových aktivit mládeže v přírodě. Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě realizuje projekt „Vykoukněme z města ven“. Od roku 2012 jsme rozšířili kroužky o zámečnický kroužek a zahradnický kroužek. Od roku 2014 provozujeme kroužek tvoření pro zdobení. Od konce roku 2014 máme kroužek Tradice u pece. Od nového školního roku 2015 provozujeme kroužek šití. V roce 2019 jsme rozdělili řezbářský kroužek na dva, přejmenovali elektrotechnický kroužek na kroužek programování a elektrotechniky a otevřeli dva nové kroužky – kroužek začínajících kuchařů a kroužek vaření.
Kroužky vyvíjí svou činnost pravidelně jedenkrát za týden v klubovnách, dílnách a venkovních prostorách Centra sv. Martina v Blansku, klub pohybových aktivit mládeže v přírodě pořádá akce jednou měsíčně (včetně prázdnin).
Vedle pravidelné kroužkové činnosti pořádáme (poznávací výlety, dětský karneval, soutěže a výstavky prací pro veřejnost) nebo se účastníme (divadelní přehlídky, BambiFest, vánoční rukodělná dílna, výstavy) i jednorázových akcí.

 

Jihomoravský kraj Město Blansko Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Aktivity pro děti a mládež

Kroužky leteckých modelářů (I. a II.)

Kroužky, které vede Michal Machač, jsou otevřeny pravidelně jedenkrát týdně. Kromě této pravidelné činnosti probíhá letní týdenní soustředění. V kroužcích děti a mládež vyrábí modely letadel od nejjednodušších házecích modelů až po složitější, dálkově řízené modely.

Výtvarný kroužek

Kroužek, který vedou Jana Vaňková a Marta Mrázková, je otevřen pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku děti a mládež malují a lepí obrázky různými technikami, vyrábějí různé ozdobné předměty.

Kroužek „tvořivé ruce“

Kroužek, který vede Markéta Kolářová, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku členky kroužku modelují výrobky z keramické hlíny, učí se vyšívat (od jednoduchých stehů), pracují s textilem, vyrábějí dárečky z papíru a textilu pro své blízké, malují na sklo.

Kroužek šití

V kroužku, který vede paní Ludmila Blatová, se členové učí tvořivému ručnímu i strojovému šití, v případě zájmu také pletení na pletacím stroji a háčkování.

Kroužek tvoření pro zdobení

Kroužek, který vedou Petra Vondrová a Marie Mráčková, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku členové pracují s farní ovčí vlnou, kolovrátkem, háčkem a jehlicemi, recyklovatelnými materiály, polymerovými hmotami, papírem apod. Vyrábí ozdoby a doplňky např. náušnice, brože, náramky.

Elektrotechnický kroužek

Kroužek, který vedou Ing. Ivan Mrázek a Ing. Michal Mrázek, je otevřen pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové učí základům elektrotechniky teoreticky i prakticky.

Řezbářský kroužek

Kroužek, který vedou Ing. Jaromír Balabán a Petr Buš, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové po zvládnutí základů opracování dřeva věnují řezbářství.

Zámečnický kroužek

Kroužek, který vede Josef Hebelka, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku členové učí opracovávat různé materiály a provádějí drobné údržbářské práce v areálu Centra sv. Martina.

Divadelní kroužek

Kroužek, který vede Mgr. Vendula Zachovalová, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se děti a mládež učí poznávat „prkna, co znamenají svět“. Sami si vyrábějí potřebné kostýmy a pomůcky pro divadelní činnost.

Zahradnický kroužek

Kroužek, který vedou Ing. Jitka Svobodová a Zlata Prudká, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové seznamují s pěstováním ovoce, zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky.

Chovatelský kroužek

Kroužek, který vede Jan Gryc, se schází pravidelně jedenkrát týdně nebo podle potřeby. V kroužku se děti a mládež učí starat o farní ovce a další zvířectvo.

Kroužek Tradice u pece

V rámci mezigeneračního kroužku, který vede paní Marie Hlaváčková, se schází dospělí i mládež k udržování tradic zejména cukrářských (pečení blanenských koláčků, martinských perníčků a podobně). Zázemí kroužku je v Domečku nad Katolickým domem.

Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě

Klub vedou manželé Matěnovi a Babkovi s podporou odborných instruktorů.
Klub zval od jara do podzimu na výpravy do přírody, splouvání řek, průzkumy jeskyní a další pohybové aktivity. V zimě se pravidelně scházel na bazénu, nešlo však o kurzy plavání, ale spíš o skotačení a hry s různými pomůckami. Šikovné dívky a kluci od deseti let, kteří chtěli něco zajímavého prožít, se mohli přihlásit i na jednotlivou výpravu. Akce byly nesoutěživé, účastníci však museli překonat různé překážky, které vyžadují vytrvalost, spolupráci a soustředění.
Akce se konaly jednou za měsíc v sobotu nebo v neděli. Pozvánky a podrobné informace zveřejňujeme na nástěnce, na www.kolping.uvadi.cz a na www.farnostblansko.cz

Další činnosti

– každoročně pořádáme ve spolupráci se Společností Katolického domu v Blansku tradiční Dětský karneval v sále Katolického           domu v Blansku, který navštěvuje přes 300 dětí a jejich rodičů
– divadelní kroužek předvádí po celý školní rok dramatizace příběhů ze života svatých pro děti na dětských pátečních mších v kostele sv. Martina v Blansku
– divadelní kroužek se zúčastňuje přehlídky amatérských dětských divadelních souborů Blanenský Slunovrat v Katolickém domě v Blansku
– týdenní letní soustředění leteckých modelářů probíhá v půli prázdnin na letišti u Znojma, kde si kluci zkouší své modely
– vystavujeme své výrobky na BambFestu a akcích farnosti
– zúčastňujeme se setkání zástupců Kolpingových rodin
– jezdíme na mezinárodní halový turnaj Kolpingova díla ČR v sálové kopané
– výtvarné kroužky se podílejí na akci Vánoční dílna, kterou pravidelně pořádá blanenská farnost v Katolickém domě v Blansku, kde si děti (i dospělí) mohou pod odborným vedením vyrobit drobné dárky pro své blízké, protože „i malé dárky potěší“, jsou-li od srdce

Celkové zhodnocení projektu

Práce s dětmi v kroužcích si klade za cíl hodnotně a smysluplně využívat volný čas dětí a mládeže. Tímto způsobem zabezpečujeme morální a duchovní růst dětí spolu s výchovou k manuální zručnosti, která se mezi dětmi a mládeží postupně vytrácí, a odpovědnosti k práci. Tato činnost má též výrazný protidrogový význam. Schůzky se konají jak během školního roku, tak i v době trvání prázdnin, kde vzniká mnohdy problém se smysluplným využitím času dětí.
Projekt „Zlaté české ručičky“ už realizujeme v kroužcích od roku 2000. Práce v kroužcích i jednorázové akce získávají stále větší oblibu mezi dětmi a mládeží. Činnost kroužků jsme opakovaně prezentovali na nejrůznějších akcích.
Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě realizuje od svého založení v roce 2008 projekt „Vykoukněme z města ven“.

Projekt je vedle členských příspěvků finančně podporován Městem Blansko, Jihomoravským krajem, MŠMT, dárci a sponzory.
Cílová skupina kroužků: děti a mládež ve věku 5-18 let
Cílová skupina outdoorového klubu: děti a mládež (studenti) ve věku od 10 let

Fotogalerie:

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: