KR Dobrá Voda

Adresa: Dlouhoveská 152
342 01 Sušice
Telefon: +420 776 868 460
E-mail: jos.novy@tiscali.cz
Předseda, sekretář: Pavel Kopecký, Josef Nový

Základní informace

Kolpingova rodina Dobrá Voda u Hartmanic byla založena v roce 2000 a v současné době má okolo 20 členů. Největší každoroční akcí je dětský tábor o letních prázdninách. V průběhu roku jsou to potom různé akce turistického, sportovního, kulturního nebo vzdělávacího charakteru. Přínos aktivit vidí členové Kolpingovy rodiny ve formování osobností dětí a mládeže, prohlubování vztahu k přírodě a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Velmi dobře funguje spolupráce s farností Sušice a KR Starý Plzenec.

Aktivity pro děti a mládež

  • turistické a sportovní
  • kulturní a vzdělávací
  • letní dětský tábor
  • spolupráce s ostatními KR

Fotogalerie:

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: