KR Dyjákovičky

Adresa: Dyjákovičky 36
669 02 Znojmo
E-mail: david.kubik@centrum.cz
Předseda, sekretář: František Maňura, David Kubík

Základní informace

Kolpingova rodina pracuje v Dyjákovičkách a přilehlých obcích již od roku 1994. Byla založena v roce 1993, má 15 aktivních členů a zaměřuje se především na děti a mládež, pro které připravuje kulturní, sportovní a společenské akce, výlety a především pak letní tábor. Pravidelně se také schází pěvecký sbor.
Vzhledem k tomu, že v okolí Dyjákoviček žádná jiná podobná organizace neexistuje, je KR jediným subjektem nabízejícím dětem možnost aktivního využití volného času. Děti mají jedinečnou možnost ho strávit se svými vrstevníky a společně se pobavit. Místní farnost vychází vstříc Kolpingově rodině poskytnutím prostor pro schůzky, přípravu jednotlivých akcí a také pro uskladnění pomůcek a vybavení. Samosprávy místních obcí podporují aktivity KR jednak finančně a dále také bezplatným pronájmem kulturních a sportovních zařízení.

Aktivity pro děti a mládež

  • pravidelné celoroční schůzky
  • akce pro děti, mládež a veřejnost
  • tábor

Fotogalerie:

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: