KR Velká Losenice

Adresa: Velká Losenice 1
592 11 Velká Losenice
E-mail: fara@losenice.cz
Předseda, sekretář: Ing. Jaroslav Pibil, Jan Uttendorfský

Základní informace

Založena 17.10.2001. Kolpingova rodina se věnuje především práci s dětmi a mládeží a duchovnímu působení v rámci regionu. Organizuje různé sportovní a kulturně-vzdělávací aktivity pro děti a mládež a celoroční práce s nimi vrcholí letním táborem. Svojí činností se snaží vytvářet morálně a duchovně vyspělé podhoubí naší společnosti. Kolpingova rodina našla zázemí v rekonstruovaném farním objektu LOSÍK. Úzká spolupráce probíhá s farní radou a Klubem křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice. Činnost s dětmi a mládeží je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktivity pro děti a mládež

  • celoroční aktivity pro všechny generace
  • šachový kroužek, schola
  • letní tábory
  • kulturní a sportovní akce

Fotogalerie:

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: