KR Kunštát

Adresa: Tenorova 381
679 72 Kunštát
E-mail: kr.kunstat@gmail.com
Předseda, sekretář: Michael Král, Petr Sojka

Základní informace

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6.9.1993 a v současnosti má okolo 90 členů. Hlavní aktivity Kolpingovy rodiny jsou využití volného času dětí a mládeže (zejména letní tábory),  kulturní a společenské vyžití členů a občanů kunštátského regionu.

Práce s dětmi a mládeží

  • tvořivý kroužek KRTEK
  • keramický kroužek
  • akce během roku, letní tábory

Fotogalerie:

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: