KR Praha 8

Adresa: Bohnická 32
181 00 Praha 8
Telefon: +420 603 290 186
E-mail: jana@kolpingpraha.cz
Předseda, sekretář: Tomáš Kašpar, Jana Zemanová

Základní informace

Kolpingova rodina byla založena v dubnu 1993. V současnosti má 43 členů. Mezi její nejvýznamnější aktivity patří dlouhodobě provoz azylového domu pro matky s dětmi. Dále je to udržování mezinárodních kontaktů v rámci Kolpingova díla jako např. partnerská setkání s diecézí Dresden-Meissen. V roce 2012 se členové KR věnovali překladu knihy CH. Feldmanna: Kolping-živá solidarita a uspořádali cyklus přednášek na téma sociální nauka církve.

Podrobnější informace o Azylovém domě a aktivitách KR Praha 8 najdete na: www.kolpingpraha.cz/azylovy-dum

Azylový dům pro matky s dětmi

  • příprava matek na samostatný život
  • předcházení umísťování dětí do ústavní výchovy
  • pomoc a podpora v sociálním začleňování rodin
  • vytváření nových návyků v oblastech hospodaření, péče o domácnost, rozvoj dítěte, volný čas

 

Fotogalerie:

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: