KR Brno Židenice

Adresa: Nopova 84
615 00 Brno
Telefon: +420 608 350 490
E-mail: kolping-zidenice@seznam.cz
Předseda, sekretář: Ondřej Loub, Ing.Stanislav Lang

Základní informace

Kolpingova rodina Brno – Židenice byla založena roku 2008 při římskokatolické farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Brně – Židenicích a v současné době má 28 členů.

Primárním zaměřením Kolpingovy rodiny Brno – Židenice je podpora práce s dětmi a mládeží. Zaštítili jsme mnoho aktivit, které při farnosti existovaly již dříve a vytvořili jsme i nové. S dětmi a mládeží pracujeme během celého roku v rámci pravidelných periodických aktivit i během jednorázových akcí.
Cílem naší činnosti je nabídnou dětem a mladým možnosti, jak smysluplně využít část svého volného času, nabídnout jim příležitost vzájemně se poznat, navázat a prohloubit přátelské vztahy, najít zázemí kvalitního kolektivu, ve kterém budou sdílet ušlechtilé hodnoty, rozvíjet svou osobnost, zdokonalovat tělesné dovednosti a prohlubovat kulturní i duchovní bohatství.

Aktivity pro děti a mládež

  • pravidelná setkávání chlapeckých a dívčích skupin
  • pěvecký sbor mládeže
  • dramatický kroužek mládeže
  • jednorázové akce, tábory …….

 

Fotogalerie:

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: