KR Brno Židenice

Adresa: Nopova 84
615 00 Brno
Telefon: +420 734 403 325
E-mail: kolping-zidenice@seznam.cz
Předseda, sekretář: Dominik Jurásek, Dominik Vojta

Základní informace

Kolpingova rodina Brno – Židenice byla založena roku 2008 při římskokatolické farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Brně – Židenicích a v současné době má 28 členů.

Primárním zaměřením Kolpingovy rodiny Brno – Židenice je podpora práce s dětmi a mládeží. Zaštítili jsme mnoho aktivit, které při farnosti existovaly již dříve a vytvořili jsme i nové. S dětmi a mládeží pracujeme během celého roku v rámci pravidelných periodických aktivit i během jednorázových akcí.
Cílem naší činnosti je nabídnou dětem a mladým možnosti, jak smysluplně využít část svého volného času, nabídnout jim příležitost vzájemně se poznat, navázat a prohloubit přátelské vztahy, najít zázemí kvalitního kolektivu, ve kterém budou sdílet ušlechtilé hodnoty, rozvíjet svou osobnost, zdokonalovat tělesné dovednosti a prohlubovat kulturní i duchovní bohatství.

Aktivity pro děti a mládež

 • pravidelná páteční setkávání pro chlapce a dívky
 • pěvecký sbor pro mládež a mladší děti (1x týdně)
 • jarní tábor pro mládež
 • letní dvoutýdenní tábor pro mládež (červenec)
 • letní týdenní tábor pro mladší děti
 • víkendové akce pro děti a mládež

 

Fotogalerie:

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: