Pomoc s domácím učením, 8.4.2020

Potýkáte se s domácí přípravou a učením svých dítek školou povinných v období uzavřených škol? Neváhejte se obrátit s prosbou o pomoc na Poradenské centrum pro pedagogy a rodiče Kolping. Centrum po dobu platných omezení, a především uzavření škol, nabízí pomoc v podobě zprostředkování komunikace, tisku materiálů, zpětným zasíláním vypracovaných cvičení, atd.

Současná situace je náročná pro všechny, o to více pro pedagogy a rodiče, kteří bez předešlé přípravy museli změnit způsob své práce, a především přístup k učení dětí, které nemohou navštěvovat školy. V této situaci centrum nabízí pomoc, jak učitelům, tak rodičům dotčených žáků.

„Konkrétně se jedná o dopomoc v oblasti zprostředkování komunikace mezi rodiči a učiteli, s organizačním nastavením domácího učení, vyhledáváním informačních zdrojů a zajímavých námětů, technickým předáváním úkolů (tisk materiálu, skenování, zasílání mailové komunikace),“ uvádí pracovnice centra Mgr. Kateřina Součková. Pomoc centrum poskytuje prostřednictvím telefonické a mailové komunikace, ale i videohovorů a sdílením dokumentů, díky kterým může pomoci přímo s učením.

„Služba Poradenského centra je zcela zdarma a není třeba osobní kontakt. Kontaktovat pracovnice lze buď telefonicky (stačí i jen prozvonit) na mob.: 725 737 808 nebo e-mailem: poradenske.centrum@kolping.cz,“ doplňuje Mgr. Renata Horká vedoucí centra.

Poradenské centrum zahájilo svoji činnost v lednu letošního roku. Jedná se o nové zařízení Kolpingova díla ČR. Vzniklo na základě projektu Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou, výzva Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Posláním tohoto zařízení je poskytování odborné podpory a poradenství pedagogům a rodičům dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ve Žďáru nad Sázavou. A to v případech, kdy řeší náročné situace související se školním prostředím, s výchovou a vzděláváním, s kontaktem mezi sebou a s dalšími institucemi v sociální a zdravotnické oblasti

I po znovuotevření škol bude činnost centra pokračovat. Kromě běžných konzultací poskytovaných během školního roku, pak pro žáky (pokud to bude možné) v rámci hlavních prázdnin nabídne neformální, zábavná setkání zaměřená na rozvoj školních i mimoškolních dovedností. Žáci si užijí výlety spojené se šiframi, návštěvami kulturních zařízení nebo i setkání zaměřené na internetovou bezpečnost.

Pracovnice centra věří ve zdárné zvládnutí celé nové situace a přejí všem mnoho zdraví.

Žďár nad Sázavou, 8. dubna 2020

                                                                                         Mgr. Kateřina Součková, Mgr. Renata Horká

 

Poradenské centrum Kolping zahájilo svoji činnost v lednu letošního roku. Jedná se o nové zařízení Kolpingova díla ČR. Vzniklo na základě projektu Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou, výzva Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II.

Posláním tohoto zařízení je poskytování odborné podpory a poradenství pedagogům a rodičům dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ve Žďáru nad Sázavou. A to v případech, kdy řeší náročné situace související se školním prostředím, s výchovou a vzděláváním, s kontaktem mezi sebou a s dalšími institucemi v sociální a zdravotnické oblasti.

Kontakty:

Renata Horká, vedoucí Poradenského centra Kolping, 725 737 808

poradenske.centrum@kolping.cz

www.poradenske.centrum.kolping.cz

FB: @poradenske.centrum.kolping

Příloha: Pomoc s domácím učením

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: