Hledáte podporu pro zvládnutí závislostí?, 26.8.2021

Hledáte podporu pro zvládnutí obtíží s alkoholem či jinou závislostí? Využijte rozjíždějící se terapeutické skupiny.

Již tradičně se s příchodem podzimu otevírají ve Žďáře nad Sázavou a v Havlíčkově Brodě terapeutické skupiny pro ty, jejichž život je ovlivňován nějakou závislostí a chtějí na sobě pracovat.

Novinkou je změna formátu skupin. Kromě klasické skupiny bude fungovat ještě „otevřená skupina“. Jejich porovnání přináší terapeutka Mgr. Zdeňka Danhoferová: „Klasická skupina předpokládá stabilní docházení členů, podmínku abstinence a umožňuje rozvíjení témat do hloubky. Je možné do ní vstupovat i v dalších měsících, ale právě s vědomím těchto závazků“.  Výhodou této skupiny je stabilita, možnost pracovat na svých tématech systematicky a jít do plné hloubky obtíží.

„Otevřená skupina je volnější“, pokračuje Danhoferová, „a je vhodná zejména pro ty, kteří nemohou docházet pravidelně nebo se jim nedaří dlouhodoběji abstinovat. Do skupiny je možné přijít i jen jednou nebo začít docházet pravidelně. Bude se vždy pracovat s tím, co bude pro dané setkání aktuální, připravené máme i rozvojové terapeutické techniky.“

V obou skupinách je nezbytnou podmínkou závazek mlčenlivosti a důvěrnosti informací. Obě skupiny budou zahájeny cca 14. září 2021 a budou probíhat každé úterý v délce 90 minut. Na otevřenou skupinu je možné přijít bez „objednání“ v 15:30 na adresu Žižkova 16, Žďár n/S. V Havlíčkově Brodě bude skupina probíhat na adrese Nádražní 397, čas bude upřesněn na webových stránkách. Zájemci o klasickou skupinu ve Žďáře n/S se mohou přihlásit na tel.: 720 031 822 (Mgr. Aneta Simonidesová), kde je možné získat také informace o otevřené skupině. Pro Havlíčkův Brod je kontaktní osobou Bc. Jana Vašíčková, 737 239 226.

Skupiny jsou bezplatné. Mohou je využít lidé potýkající se s alkoholem, nadmírou užívání léků, pervitinem, či jinými drogami nebo s tématem sportovních sázek, přemírou využívání sociálních sítích, nadměrným nakupováním, závislostí na jídle a dalšími obtížemi nutkavého charakteru. Skupiny realizují Aditologické ambulance v obou městech, přičemž zřizovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s. Provoz skupin je financován z evropských strukturálních fondů.

Bližší informace na www.ambulance.kolping.cz nebo výše uvedeném telefonu.

„Chápeme obavu lidí vstoupit do skupiny na relativně malém městě.  Ze zkušeností ale víme, že stojí za to tuto obavu překonat a využít přínosy skupiny.“

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Josef Soukal, odborný ředitel organizace, vedoucí Adiktologické ambulance Kolping ve Žďáře nad Sázavou 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz , www.spektrum.kolping.cz

Bc. Martina Krištofová Sobihardová, vedoucí Adiktologické ambulance Kolping v Havlíčkově Brodě, 774 991 624, martina.kristofova@kolping.cz , www.spektrum.kolping.cz

TZ: Hledáte podporu pro zvládnutí závislostí

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: