Spektrum ve Žďáře nad Sázavou zlepšuje život lidem bez domova, 30.4.2019

Žďár nad Sázavou, 30.4.2019

Kontaktní a poradenské centrum Spektrum se doposud věnovalo práci s uživateli nelegálních návykových látek a osobám jim blízkým. Díky evropskému projektu mohlo rozšířit své zaměření také o lidi bez domova, s nimiž bývá spjaté téma užívání alkoholu.

Dalibor (54 let) je již dva roky na ulici. Má postavený stan v lese za městem. Denně se chodí umývat k řece a jídlo si bere z potravin vyhozených u obchoďáků. Je sám, není v kontaktu s rodinou, která s ním nechce být spojována. Snaží se o sebe postarat bez cizí pomoci. Když jde městem, někteří lidé si ho dobírají, posmívají se mu, urážejí ho. Často slýchá slova jako „bezďák“, „špína“, „povaleč“, „alkáč“. Raději se tak lidem straní. Večer si koupí nějaké levné pití a snaží se tak zapomenout na svoji samotu. Čeká ho další studená noc. Přitom ještě před pár lety se mu dařilo. Měl vlastní menší firmu, velký byt, rodinu. A stačilo velmi málo. Zákazníci přestali platit zakázky, Dalibor se tak dostal do finanční tísně, vzal si úvěr, ale situace se ještě zhoršila. Nevěděl, jak ji řešit. Skončilo to zabavením veškerého majetku a rozvodem. Dalibor neměl nic a tak začal jeho život na ulici.

„Příčin života venku je mnoho, často jde právě o ztrátu zaměstnání, rozvod, může to však být i návrat z výkonu trestu, špatné hospodaření s financemi či dluhy. O dobrovolné rozhodnutí se jedná v minimech případů,“ uvádí Vlastimil Malenovský, pracovník Kontaktního a poradenského centra. „U většiny lidí bez domova je rozšířené užívání alkoholu. Důvody tohoto stavu jsou různé. Může jít o zvyk z rodiny, kde bylo časté užívání alkoholu normální, zmírňování úzkosti z náročných situací života venku, posilování soudržnosti s ostatními, anebo to bývá způsob, jak uniknout beznaději,“ upřesňuje Malenovský.

„Projekt s názvem Káčko 3D nám umožnil rozšířit cílovou skupinu, pro kterou bylo zařízení doposud určeno. Samotný projekt vychází ze strategického plánu sociálního začleňování ve Žďáře nad Sázavou. Doposud probíhalo ve městě koordinované mapování lidí bez domova. Lidí bez přístřeší v naší lokalitě je kolem 40 a z většiny se jedná o muže,“ upřesňuje situaci Barbora Augustýnová, vedoucí zařízení. Cílem projektu je doplnění chybějících forem práce pro tuto specifickou skupinu lidí. Nabídnout jim podporu v jejich situaci, ale také zpřístupnění služeb, které doposud bylo obtížné využívat, tedy možnost sprchy či praní prádla.

 

Kontaktní osoba:

Barbora Augustýnová, DiS.

vedoucí Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky Spektrum

Žižkova 300/16, 591 01 Žďár nad Sázavou

M: 606 064 881

E: barbora.augustynova@kolping.cz

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky poskytuje informace, poradenství a zdravotní materiál lidem užívajícím návykové látky a těm, kteří jsou ve vyšší míře ohrožení jejich užíváním. Dále poskytuje poradenství a informace rodičům a všem, jejichž blízcí se dostali do kontaktu s návykovými látkami. Působí jako lokální centrum pro poskytování informací a doporučení v oblasti závislostí. Služby poskytuje ambulantní i terénní formou v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Více na www.spektrum.kolping.cz

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: