Patronem letošního ročníku akce Rozhodni se sám je Jonáš Ledecký, 20. 08. 2018

Tisková zpráva 

V pátek 31. srpna 2018 proběhne v areálu na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou již jedenáctý ročník preventivní a sportovní akce Rozhodni se sám. Tématem letošního ročníku jsou závislosti. Bohatý program, určený dětem, mládeži i dospělým, začne v deset hodin dopoledne. Záštitu nad akcí převzal mladý hudebník a výtvarník Jonáš Ledecký.

Rozhodni se sám každoročně připravuje Centrum primární prevence Spektrum, Kontaktní a poradenské centrum Spektrum a Rodinné centrum Srdíčko. Zřizovatelem všech těchto zařízení je Kolpingovo dílo České republiky.

Letošní Rozhodni se sám bude veřejnost informovat o různých druzích závislostí. Kolpingovo dílo, konkrétně Spektrum, se této oblasti věnuje již 23 let. „My v centru primární prevence realizujeme na toto téma programy na základních a středních školách, kolegové v Kontaktním a poradenském centru pracují s uživateli návykových látek přímo v terénu,“ uvádí Petra Nováčková, vedoucí Centra primární prevence. Výčet služeb Kolpingova díla pro závislé doplňuje Adiktologická ambulance Spektrum, která poskytuje individuální péči závislým osobám i jejich blízkým a organizuje také podpůrné terapeutické skupiny.

Centrem letošního ročníku bude Odpočinková kavárna, ve které si mohou příchozí posedět, občerstvit se a získat praktické informace o druzích závislostí a možnostech jejich léčby. Akci zpestří výstava Děti a závislost aneb mě se to (ne)týká, kterou organizátorům zapůjčil Tým pro mládež Brno – venkov a společnost Podané ruce. Vystavené fotografie zachycují osudy mladých lidí, jimž závislost od základů změnila život.

Až do 17 hodin mohou účastníci využít i další doprovodný program. Rodinné centrum Srdíčko nabídne dětem skákací hrad, kreativní dílny, megabubliny a hrací koutek. Odvážnější mohou pokořit horolezeckou stěnu, nebo se projet na loďkách po řece Sázavě. Veškeré aktivity jsou přístupny zdarma.

Za podporu a spolupráci děkujeme Městu Žďár nad Sázavou, Kraji Vysočina, firmě VHS Bohemia, prodejně TOP-VITAL, Autocentr Hudec, Wstec automation, Efko – karton, SATT, Pekařství Řečice, E.ON, Hit Rádiu Vysočina, Žďárský průvodce a dále Přístavu vodních skautů Racek, RC Titáni a Výchovnému ústavu Žďár nad Sázavou.

Mgr. Petra Nováčková

vedoucí Centra primární prevence Spektrum

M: 774 419 047

E: spektrum.prevence@kolping.cz

Akce Rozhodni se sám probíhá každý rok na konci letních prázdnin. Zaměřuje se vždy na některé z témat primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže ve školních kolektivech a v životě mladé generace vůbec – např. 2013 Bezpečně v dopravě, 2014 a 2015 Bezpečně na síti I a II., 2016 Zdravě jím, zdravě se hýbu, 2017 Bezpečně na síti a zdravě žíti. Každý ročník má svého patrona z řad známých osobností – Ben Cristovao, Jarmila Kratochvílová, Ján Svorada, David Pulkrábek. Organizátory akce je Kolpingovo dílo ČR z.s., konkrétně Centrum primární prevence Spektrum, Kontaktní a poradenské centrum Spektrum a Rodinné centrum Srdíčko. Více na www.rss.kolping.cz.

Centrum primární prevence Spektrum

Realizuje komplexní a dlouhodobé programy primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Tyto programy jsou vytvořeny na základě soudobých poznatků o efektivitě preventivního působení s důrazem na přiměřenost dané věkové skupině dětí. Cílem těchto programů s dětmi a mladými lidmi je předcházet problémům spojených s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku. Prostředkem k oddálení je podpora zdravého životního stylu, rozvoj sociálních dovedností a posilování pozitivních mezilidských vztahů.

Centrum primární prevence v roce 2017 spolupracovalo s 20 ZŠ a SŠ v rámci 160 programů primární prevence na sedmi základních školách na Žďársku a 1 střední škole na Žďársku a na jedenácti základních školách a jedné střední škole
na Havlíčkobrodsku. Centrum primární prevence Spektrum provozuje Kolpingovo dílo ČR z.s.
Více na http://www.spektrum.kolping.cz/.

Jonáš Ledecký (1993) je výtvarník, komiksový kreslíř a hudebník. Hudební vlohy zdědil po otci Jankovi Ledeckém. Je bratrem dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké a autorem její unikátní sportovní uniformy. Na tento nápad přišel po olympiádě v Soči. Tehdy Ester zbrzdila vyhřezlá ploténka a toto zranění jí nedovolilo sáhnout po medailových pozicích. Jonášovi připadalo, že jeho sestra je podobná Robocopovi, protože ani přes zranění se nevzdává a snaží se makat dál. Proto pro ni vytvořil uniformu s tímto motivem. www.jonasledecky.com.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: